Abstract Paint

Soulful Exploration

With

CALLIE TAROT &

MARIS MOONS ARTWORK

AKA

THE SOUL CRAFT SISTERS

 
callie tarot

Callie

Tarotlæser

I en tarotlæsning undersøger vi hvilke energier / temaer der omgiver dig, og hvorfor, såvel som hvilke styrker og muligheder du kan rette fokus mod. Du kan opleve at føle dig set og forstået og blive bekræftet i nogle af dine tanker, og/eller føle dig inspireret til at arbejde videre med dine muligheder og selvudvikling.

Shelley Maris

Shelley Maris

Kunstner

M A R I S  M O O N S   &   SKAL VI TEGNE
"Under navnet Maris Moons maler jeg akvareller af naturlige pigmenter fra krystaller, mineraler og sten. Jeg kalder det Maris Moons, fordi månen er symbol på SKABELSE, og UDVIKLING og det INTUITIVE, og Maris Moons opstod som en kreativ kanal for udviklingen af min intuition.

 
Black and White Star in Circle

What´s NEW

1.png

Online Tegneskole for børn & unge

SKAL VI TEGNE?

Følg med i vores helt nye online tegneskole hvor jeg sammen med mine børn på 6 og 9 år laver skridt for skridt tegnevideoer for at inspirere forældre og bedsteforældre til at tegne med deres børn. De er også lavet til at børn kan hygge med det selv og vores fokus er altid på, at styrke selvværdet, og det selvkærlige sprog. Del gerne Nyheden Hjælp os med at nå ud til en masse tegneglade børn og forældre.
DU KAN SE ALLE VORES VIDEOER PÅ VORES HJEMMESIDE
WWW.MARISMOONS.COM
eller YOUTUBE

100736703_10158523806759579_402635622737

MARIS MOONS + SKAL VI TEGNE

NYHED

Shelley´s nye Online tegneskole har inspireret til en ny serie af akvareller af Dyreportrætter som snart kommer som 30X40 kunst print. Se alle dyrene her

_edited.jpg

Årsoplæg

GUIDEBOG OG GENNEMGANG

Intentionen bag årsoplægget er at gøre det let og sjovt at eksperimentere med dit perspektiv på dine muligheder i livet, og hjælpe dig til hele tiden at vende hjem til det der gør livet meningsfyldt for dig. Der følger en 16 siders personlig og unikt sammensat guidebog med, som er baseret på de kort jeg trækker til dig. 

If you wanna hang out and stay updated on more news, come join us on
INSTAGRAM & FACEBOOK

@soulcraft_sisters

 
 

Anmeldelser

 

Jeg fik en personlig kortlæsning af Callie, som var helt fantastisk!
Jeg er selv energiarbejder og jeg oplevede Callie være utrolig præcis og ren i sin kortlægning og intention med samme. Jeg fik et godt overblik og meget værdifulde påmindelser med mig, som jeg føler er afgørende for min videre udvikling med at manifestere mit højeste selv!

Katrine Ravn

Tarotlæsninger

45 min. Tarotlæsning

799 DKK

Videomøde

En dybdegående læsning som denne giver os god til at undersøge hvilke temaer der er oppe at vende for dig lige nu, hvilke muligheder og styrker du kan trække på, og hvor du gør godt af at rette dit fokus hen for dit højeste bedste.

Du har også rig mulighed for at stille specifikke spørgsmål som du ønsker indsigt i.
Under en læsning kommer vi som regel omkring en del forskellige områder f.eks:

KÆRLIGHEDSLIV // ARBEJDSLIV // FAMILIE // PERSONLIGE MÅL

Jeg glæder mig til at lægge kort for dig.

For at booke en tid skriver du til mig på min email.

Årsoplæg med 16 siders personlig guidebog, PDF

1800 DKK

+ 1 times gennemgang - videoopkald 

 2260 DKK

Opfølgende tarotlæsninger (45 min. - videoopkald) i løbet af året, kan tilkøbes til en reduceret pris - 699 DKK 

Årsoplægget er sammensat med hensigten at hjælpe dig til at se dine muligheder i livet, og til at holde dig på sporet af det der gør livet meningsfyldt for dig. 

Der følger en 16 siders guidebog som er baseret på de kort jeg trækker til dig, og dermed helt personlig og unik. 


Når vi gennemgår årsoplægget sammen over videoopkald (1 time), tager vi også et kig på året der er gået og de lektioner og indsigter, du er klar til at bygge videre på. Jeg anbefaler, at du vælger denne gennemgang, men guidebogen kan også stå alene, så det er op til dig.


Guidebogens månedlige støttepunkter omfatter;

1) Billede af dit temakort for måneden

2) Bekræftelse

der understøtter temakortet

3) Uddybende beskrivelse af dit kort for måneden

4) Inspirationscitat til poeten i dig

5) Sjælefulde og praktiske spørgsmål til din videre refleksion...

Årsoplægget er ikke skabt til at forudse fremtiden. Livet udfolder sig på sin egen magiske måde og halleluja for det. Du skal hellere se det her som et redskab til at hjælpe dig med at finde guldet, meningen med det der udspiller sig for dig fra måned til måned.

Du kan stille spørgsmål og bestille dit årsoplæg ved at sende mig en mail. 

20 min. Tarotlæsning optaget på video

299 DKK

Send mig et spørgsmål, som du ønsker indsigt i, og jeg vil designe et kortoplæg omkring det. Du kan også holde dig helt åben og bare se hvad der kommer igennem til dig. Uanset hvad du vælger kan du forvente at din læsning indeholder en masse brugbare og kærlige vinkler og råd.  

Du modtager et privat link til din kortlæsning - typisk inden for 7 dage - som du kan afspille så mange gange du har brug for. 

 

Din anbefaling

Hvad var din oplevelse?

Tak !

 

Callie

Copenhagen, Denmark

+45 28 91 27 94

  • Instagram
 
3.png

Akvareller malet med naturlige pigmenter fra krystaller og sten. Jeg har en vision om at vi helt naturligt og instinktivt igen bliver bevidste om at forholde os til energierne som omgiver os. Især energierne i os selv, i mødet med andre og energierne i naturen, men også i kunst og håndværk. At vi igen sætter pris på den skabende process og oprindelse. At vi inviteres til selvreflektion og forholder os til vores dybeste kvaliteter og potentialer.

Originaler er malet på 300g franskproduceret 100% bomuldspapir og 310g danskproduceret 50% bomuldspapir.

Alle materialer og pensler er cruelty free produceret. 

Mine Kunstprint sælges i 265g fine art freja papir og håndlavede italienske egetræsrammer.

 
 
 

Welcome to our English Site

callie tarot

Callie

Tarot Reader

A tarot reading is a truly magical experience - for me as a reader, and for you as the receiver. We tap into the themes that are at play in your life, examine why, and what your opportunities are at the moment. 

shelley maris

Shelley Maris

Artist & Illustrator

M A R I S  M O O N S
I am an watercolor artist and I paint with watercolor created with natural pigments from crystals and stones.  The Moon, with its many phases, is a symbol of creation and develpment  and intuition, and Maris Moons started out as a personal project and a creative channel to develope my intuiton.

NEW
As something new in 2020 I have started an online art school for kids, and with my kids. Together we create drawing videos and tutorials to inspire kids and parents and grandparents to draw together.

Tarot Readings

45 Min. Tarot Reading

799 DKK

Video call

An in-depth reading like this gives us plenty of time to examine what themes are at play for you right now, what opportunities and strengths you can tap into, and where your focus is best directed for your highest good. You are also most welcome to ask specific questions that you would like insight into.

During a reading we often touch upon a wide range of areas

such as;

LOVE LIFE // WORK LIFE // VOCATION //

FAMILY // PERSONAL GOALS

I sincerely look forward to meeting you.

To book a reading contact me at 

YEAR AHEAD READING :
16 page guidebook

1800 DKK

+ 45 min. walk through - video call 

 2260 DKK

Follow-up tarot readings (45 min. video call) during the year, can be purchased at a reduced price of 699 DKK 

Based on 13 cards that I draw, this reading highlights the themes that are at play for you over the course of a year. You receive a personal 16 page pdf guidebook with an overview of the year, monthly affirmations, beautiful pictures of the cards, practical advice, quotes and soulful questions to reflect on. ​

PURPOSE is to inspire and help keep you focused on living a life that feels meaningful, exciting and loving. It runs 12 months from the month you purchase your reading. 

​If you add an 1 hour reading with me, we go through your YEAR AHEAD READING together, and take a retrospective look at the year gone by and lessons and insights that you can build on for the coming year. I recommend this option, but the guidebook can also stand alone.


I absolutely love doing these readings, and I look forward to putting a lot of effort into creating your personal year ahead reading and guidebook.  

To book you send me an email.

20 min. Tarot Reading Recorded on Video 

299 DKK

Send me a question, that you want insight into, and I’ll design a card spread around it - OR - let me do a general reading for you, that will help inform you on what themes are active in you, where your seat of power lies, what seems to be tripping you up and must be adjusted or go the way of the Dodo, suggestions on how you may do that. 


I’ll send you a private link to your reading as soon as it is ready (typically within 7 days) for you to play and replay at will

 

"Peace comes from within. Do not seek it without"

Buddha