Callie

Tarot Læser

En tarotlæsning er en magisk oplevelse - både for mig som din læser, og for dig som modtager den. Sammen undersøger vi hvilke energier / temaer der omgiver dig, og undersøger hvorfor, såvel som hvilke styrker og muligheder du kan gøre brug af.

Shelley Maris

Kunstner

M A R I S  M O O N S   &   SKAL VI TEGNE
"Under navnet Maris Moons maler jeg akvareller af naturlige pigmenter fra krystaller, mineraler og sten. Jeg kalder det Maris Moons, fordi månen er symbol på SKABELSE, og UDVIKLING og det INTUITIVE, og Maris Moons opstod som en kreativ kanal for udviklingen af min intuition.

What´s NEW

Vi er tilbage fra barsel og har en masse nye sjove ting på programmet. Vi glæder os til at sparke døren op til nye eventyr, og til at dele vores rejse med dig. 

---

We are back from maternity leave, and are excited to open the door to new adventures, and to share them with you.

Callie & Shelley

also known as

S O U L  C R A F T  S I S T E R S

Daily Tarot Chat

January 1, 2025

Follow along on Instagram or Facebook where Callie invites you to a 15 min. Daily Tarot Chat.
"The purpose with this daily practice is to help keep our shoulders lowered, and our hearts and minds open to love and magic".
The Daily Tarot Chat is also a great opportunity to learn the archetypes and meaning of each tarot cards if you are learning tarot.

Online Tegneskole for børn

SKAL VI TEGNE?

Følg med i vores helt nye tegneskole på YOUTUBE og FACEBOOK. Sammen med mine 2 ældste børn laver vi skridt for skridt tegnevideoer for at inspirere forældre og bedsteforældre til at tegne med deres børn. De er også lavet til at Børn kan hygge med det selv og vores fokus er altid på at styrke selvværdet og det selvkærlige sprog i forsøget på at lære noget nyt. Del gerne Nyheden Hjælp os med at nå ud til en masse tegneglade børn og forældre

SOUL CARDS TAROT

WEBSHOP

Det er min store glæde at præsentere disse tarotkort produceretaf Norske Kristine Fredheim, Corina Nika og Eva Ekelund i 2019. 


- Kort og æske har en velouragtig overflade - totalt lækkert for hænderne at arbejde med.

- Smukke moderne symboler der glimter af guld og har gyldne kanter. 

- Beskrivelser af kortene kan du finde på engelsk på www.soulcardstarot.com


Sender til vores kunder i DK.

//

Shipping only available in Denmark at the moment. 

20% OFF MARIS MOONS

CORONA COUPON

We are right now offering you a corona coupon to grab your favourite Maris Moons artprint. Hit the button and it will take you to Maris Moons webshop. You might also notice that we are offering free delivery right now.

Here you go, your corona coupon.

SPRING2020

 
 

If you wanna hook up up and stay updated on more news come join us on INSTAGRAM & FACEBOOK

 

Soul Craft Sisters on INSTAGRAM

 
 

Anmeldelser

 

Jeg fik en personlig kortlæsning af Callie, som var helt fantastisk!
Jeg er selv energiarbejder og jeg oplevede Callie være utrolig præcis og ren i sin kortlægning og intention med samme. Jeg fik et godt overblik og meget værdifulde påmindelser med mig, som jeg føler er afgørende for min videre udvikling med at manifestere mit højeste selv!

Katrine Ravn

Tarot Læsninger

60 min Tarot Læsning

975 Dkr

Skype, Facetime eller personligt møde

En dybdegående læsning som denne giver os god til at undersøge hvilke temaer der er oppe at vende for dig lige nu, hvilke muligheder og styrker du kan trække på, og hvor du gør godt af at rette dit fokus hen for dit højeste bedste.

Du har også rig mulighed for at stille specifikke spørgsmål som du ønsker indsigt i.
Under en læsning kommer vi som regel omkring en del forskellige områder f.eks:

KÆRLIGHEDSLIV // ARBEJDSLIV // FAMILIE // PERSONLIGE MÅL

Jeg glæder mig til at lægge kort for dig.


For at booke en tid skriver du til mig på min email

Årsoplæg med 34 siders personlig guidebig, PDF

1500 Dkr

+ 60 min. Tarot Læsning

 2300 DKK

Dit årsoplæg er baseret på 17 kort, som jeg trækker,
og som fremhæver forskellige temaer der er i spil for dig hen over 1 år.
​Du modtager en personlig 34 siders PDF guidebog med en oversigt over året, månedlige bekræftelser, smukke billeder af kortene, praktiske råd, citater og sjælelige spørgsmål til at fundere over.
FORMÅL
At inspirere dig og fastholde dit fokus på at leve et liv, der føles meningsfuldt, spændende og kærligt.
Årsoplægget kan købes hele året og løber fra den måned du bestiller og et år frem.

Du kan enten bestille årsoplægget med guidebog, eller vælge at tilføje 1 times personlig læsning med mig, hvor vi gennemgår oplægget sammen, og tager et kig på året der gik og lektioner og indsigter du kan bygge videre på i det kommende år.
Du bestiller ved at sende mig en email

40 min. Tarotlæsning Optaget på Video

+ Opgaver og spørgsmål til videre refleksion

625 Dkr

Send mig et spørgsmål, som du ønsker indsigt i, og så vil jeg designe et unikt kortoplæg omkring det - ELLER - vælg et af de følgende kortoplæg som altid bidrager med en masse brugbare og kærlige vinkler og råd.  


Du modtager et privat link til din kortlæsning - typisk inden for 7 dage - som du kan afspille så mange gange du har brug for. Du får også nogle opgaver og spørgsmål, du kan bruge til videre refleksion. 


“Forvent at en læsning med mig vil hjælpe dig til at undersøge hvilke temaer der er i spil for dig lige nu, hvor dine styrker ligger, hvad spænder ben og med fordel kan tilpasses eller slippes, forslag til hvordan du kan gøre det, og hvad dine kærlige guider har at sige om det hele. Du vælger selvfølgelig selv hvad du tager med dig, og vælger at agere på og hvordan.”

 

Din anbefaling

Hvad var din oplevelse?

 

Callie

Copenhagen, Denmark

+45 28 91 27 94

 

Akvareller malet med naturlige pigmenter fra krystaller og sten. Jeg har en vision om at vi helt naturligt og instinktivt igen bliver bevidste om at forholde os til energierne som omgiver os. Især energierne i os selv, i mødet med andre og energierne i naturen, men også i kunst og håndværk. At vi igen sætter pris på den skabende process og oprindelse. At vi inviteres til selvreflektion og forholder os til vores dybeste kvaliteter og potentialer.

Originaler er malet på 300g franskproduceret 100% bomuldspapir og 310g danskproduceret 50% bomuldspapir.

Alle materialer og pensler er cruelty free produceret. 

Mine Kunstprint sælges i 265g fine art freja papir og håndlavede italienske egetræsrammer.

 
 
 

Callie

Tarot Reader

A tarot reading is a truly magical experience - for me as a reader, and for you as the receiver. We tap into the energies / themes that are at play in your life, examine why and what your strengths and opportunities are at the moment. 

Shelley Maris

Artist & Illustrator

M A R I S  M O O N S
I am an watercolor artist and I paint with watercolor created with natural pigments from crystals and stones.  The Moon, with its many phases, is a symbol of creation and develpment  and intuition, and Maris Moons started out as a personal project and a creative channel to develope my intuiton.

NEW
As something new in 2020 I have started an online art school for kids, and with my kids. Together we create drawing videos and tutorials to inspire kids and parents and grandparents to draw together.

Tarot Readings

 

60 min Tarot Reading

975 Dkr

Skype, Facetime or In person

An in-depth reading like this gives us plenty of time to examine what themes are at play for you right now, what opportunities and strengths you can tap into, and where your focus is best directed for your highest good. You are also most welcome to ask specific questions that you would like insight into.

During a reading we often touch upon a wide range of areas

such as;

LOVE LIFE // WORK LIFE // VOCATION //

FAMILY // PERSONAL GOALS

I sincerely look forward to meeting you.

To book a reading contact me at 

YEAR AHEAD READING :
34 page guidebook

1500 Dkr

+ 60 min. Tarot Reading

 2300 DKK

Based on 17 cards that I draw, this reading highlights the themes that are at play for you over the course of a year. You receive a personal 34 page pdf guidebook with an overview of the year, monthly affirmations, beautiful pictures of the cards, practical advice, quotes and soulful questions to reflect on. ​PURPOSE is to inspire and help keep you focused on living a life that feels meaningful, exciting and loving. It runs 12 months from the month you purchase your reading.  ​If you add an 1 hour reading with me in person or over Skype/Facetime, we go through your YEAR AHEAD READING together, and take a retrospective look at the year gone by and lessons and insights that you can build on for the coming year. 


I absolutely love doing these readings, and I look forward to putting a lot of effort into creating your unique guidebook.  

40 min tarot reading recorded on video 

+ Exercises and journal prompts for further exploration 

625

40 min tarot reading recorded on video 

+ Exercises and journal prompts for further exploration 


625 DKK 


Send me a question, that you want insight into, and I’ll design a card spread around it - OR - chose one of the following layouts that never fails to deliver a lot of useful and loving guidance. 


I’ll send you a private link to your reading as soon as it is ready (typically within 7 days) for you to play and replay at will, as well as some exercises and journal prompts for you to go deeper, if you please.  


“Expect that a reading with me will help inform you on what themes are active in you, where your seat of power lies, what seems to be tripping you up and must be adjusted or go the way of the Dodo, suggestions on how you may do that, and what your loving guides have to say about it all. Of course you choose what to take on board, what to act on and how.“

"Peace comes from within. Do not seek it without"

Buddha

 

Copenhagen, Denmark

©2020 by Callie & Shelley. Proudly created with Wix.com